Under 2018 registrerades färre nya föreningar än tidigare

Patent- och registerstyrelsen (PRS) registrerade i fjol 2 179 nya föreningar.

Antalet registrerade nya föreningar har sjunkit redan i fem år. Den 2 januari 2019 omfattade registret 106 533 föreningar och religionssamfund.

Statistik 1: Antal registrerade nya föreningar 2014–2018

 • 2014 / 2379
 • 2015 / 2277
 • 2016 / 2230
 • 2017 / 2200
 • 2018 / 2179

Största antalet nya föreningar registrerades inom kultur

Kulturföreningar inbegriper bland annat hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och forskning samt olika konstföreningar.

Näst största antalet föreningar registrerades inom idrott och motion, och den tredje största gruppen var övriga föreningar.

Statistik 2: Registrerade nya föreningar, huvudklassvis och efter antal den 2 januari 2019

 • Föreningar inom kultur 694
 • Idrotts- och motionsföreningar 435
 • Övriga föreningar 303
 • Fritidsföreningar 217
 • Föreningar inom social- och hälsovårdsbranschen 168
 • Föreningar med anknytning till yrke och näring 121
 • Politiska föreningar 120
 • Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 48
 • Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 28

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Läs mer om föreningsregistret.

För mer information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.01.2019