Nästan 36 000 nya företag antecknades i handelsregistret – antalet är störst på fem år

I fjol antecknade Patent- och registerstyrelsen (PRS) sammanlagt 35 946 nya företag i handelsregistret. Antalet är störst på de senaste fem åren och består av 1 720 fler företag än 2017.

Flest nya företag registrerades i följande företagsformer:

  • enskild näringsidkare (allmänt kallad "firma") 18 850
  • aktiebolag 14 700
  • bostadsaktiebolag 1 128.

Se vår statistik över registrerade nya företag enligt företagsform 2014–2018.

Antalet nya företag varierar enligt landskap

År 2018 var antalet registrerade nya företag mindre än år 2017 i följande landskap:

  • Södra Karelen
  • Egentliga Tavastland
  • Mellersta Österbotten
  • Kymmenedalen
  • Österbotten
  • Satakunta.

För de övriga landskapen registrerades fler nya företag i fjol än året innan.

Öppna en fil med statistik efter landskap och kommun över alla nya företag som fördes in i handelsregistret 2017–2018. (xlsx, 0.03 Mt)

Fakta om handelsregistret

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister som innehåller uppgifter om näringsidkare, det vill säga företag.

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till registret. Läs mer om handelsregistret.


För mer information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.01.2019