I fjol ökade antalet patentansökningar mest i Norra Savolax – ökning också i Kymmenedalen och Mellersta Finland

En jämförelse på landskapsnivå mellan 2017 och 2018 visar att antalet patentansökningar som lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade mest i Norra Savolax. I fjol kom 74 ansökningar in från Norra Savolax, vilket är 54 procent mer än året innan.

Antalet ansökningar ökade tydligt också i Kymmenedalen och Mellersta Finland.


Se hela statistiken över patentansökningar efter landskap.

År 2018 tog PRS emot 1 487 nationella patentansökningar. Antalet var mindre än år 2017, då 1 529 ansökningar lämnades in. Flest patentansökningar lämnades in i Nyland (678), Birkaland (112) och Egentliga Finland (76).

Se vår patentstatistik.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, dvs. patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.


För ytterligare information kontakta:

Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.01.2019