Finland och Estland träffade avtal om automatiskt informationsutbyte mellan sina handelsregister

Finland och Estland har ingått ett avtal om automatiskt informationsutbyte. Enligt avtalet kan handelsregistren i de båda länderna göra automatiska sökningar i varandras uppgifter genom en informationsled.

Patent- och registerstyrelsens generaldirektör Antti Riivari och det estniska justitieministeriets generalsekreterare Tõnis Saar undertecknade avtalet i Helsingfors den 26 februari 2019.

I praktiken innebär automatiskt informationsutbyte till exempel att handelsregistret i Estland kan söka fram uppgifter om finländska aktiebolag i det finländska handelsregistret.

"Näringsidkare bedriver aktiv verksamhet mellan Estland och Finland. Avtalet som vi undertecknade i dag är en naturlig följd av detta och skapar en grund för ett tätare samarbete mellan våra handelsregister. Utbytet av handelsregisteruppgifter är också till fördel för våra kunder", konstaterar generaldirektör Antti Riivari.

Avtalet är ett nytt steg i det digitala utvecklingsarbetet mellan Finland och Estland. Till exempel skattemyndigheterna i de båda länderna har redan tidigare börjat byta information på motsvarande sätt.

Inga uppgifter förmedlas vidare

Endast personer som arbetar i handläggningen vid handelsregistret får handlägga uppgifter som informationsutbytet omfattar. Myndigheterna förmedlar inga uppgifter vidare.

Uppgifterna överförs mellan de två handelsregistren genom en informationsled, som i Finland baserar sig på en X-Road-lösning som utvecklats i Estland.


För ytterligare information kontakta:

Antti Riivari
Generaldirektör
Tfn 029 509 5973

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.02.2019