Föreningsregistret fyller 100 år

Föreningsregistret i Finland grundades för 100 år sedan den 15 mars 1919, när den första föreningen, Kristillinen Taideseura ry (Kristliga Konstsällskapet rf), antecknades i registret. I dag är antalet registrerade föreningar i Finland över 100 000 och varje finländare är i genomsnitt medlem i tre olika föreningar.

I början fördes föreningsregistret av socialstyrelsen, som sammanslogs med socialministeriet 1923. År 1933 överfördes föreningsregistret till justitieministeriet. Patent- och registerstyrelsen (PRS) har fört föreningsregistret sedan 1995.

Föreningsfrihet är en av de grundläggande rättigheter som tryggas i Finlands grundlag. Föreningsfriheten innebär att var och en har rätt att utan tillstånd bilda föreningar, höra till eller inte höra till föreningar och delta i föreningars verksamhet. Den fackliga föreningsfriheten och friheten att organisera sig för att bevaka andra intressen är likaså tryggade.

På 2010-talet har drygt 2000 nya föreningar bildats årligen. Största antalet föreningar bildas inom kultur samt idrott och motion.

Föreningstjänsterna förnyas under 2019

Föreningsregistret vid PRS handlägger föreningars etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar och förhandsgranskar föreningars stadgar och stadgeändringar. Cirka 30 000 etablerings- och ändringsanmälningar lämnas årligen in till registret. I år kommer föreningsregistersystemet, e-tjänsten och informationstjänsten för föreningar att förnyas helt och hållet. De nya tjänsterna införs i juli 2019. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer.

Föreningsregistrets e-tjänster, kundanvisningar och statistik finns på www.prh.fi.


För ytterligare information kontakta:

Antti-Pekka Leinonen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5214
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.03.2019