Första elektroniska bokslutet i Finland fördes in i handelsregistret

Ett elektroniskt bokslut har för första gången förts in i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Programvaruföretaget Fennoa Ab skickade det första elektroniska bokslutet till handelsregistret, och det registrerades den 25 april 2019. Fennoas elektroniska bokslut är i IXBRL-format.

PRS har byggt upp ett IXBRL-gränssnitt för att ta emot elektroniska bokslut.

Programvaruföretag kan skapa bokföringsprogram som utnyttjar IXBRL-gränssnittet och bokföringsbyråer kan i sin tur använda dem för att skicka in bokslut till handelsregistret.

PRS har genomfört gränssnittet i samarbete med Ekonomiadministrationsförbundet.

Vad är IXBRL?

IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att skapa, behandla, bearbeta och visualisera ekonomiska rapporter maskinellt.

I bokslut i IXBRL-format visas uppgifterna på ett enhetligt sätt enligt standarder och klassificeringar. Detta minskar bland annat risken för att väsentliga uppgifter saknas i bokslutet.

IXBRL används redan för bokslut till exempel i Sverige.


För ytterligare information kontakta:

Franck Mertens
Projektchef
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5212
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.04.2019