Aktuellt från handelsregistret-temabrev har utkommit

Aktuellt från handelsregistret 14 juni 2019

Läs i webbläsare

Innehåll:

  • Ägare i företag ska antecknas i handelsregistret från 1 juli 2019
  • Kravet på minsta aktiekapital för aktiebolag slopas 1 juli 2019
  • Avgift för försenade bokslut
  • Förnyelsen av föreningsregistret skjuts upp till hösten
  • PRS har byggt upp ett IXBRL-gränssnitt för att ta emot elektroniska bokslut i handelsregistret
  • Projektet Nordic Smart Government motsvarar målen i regeringsprogrammet vad gäller användning av ekonomiska data
  • Flest förfrågningar i handelsregisterärenden i Patent- och registerstyrelsens kundtjänst
  • Uppdatera företagets adress- och kontaktuppgifter i handelsregistret


Utskriftsversion
Uppdaterad 14.06.2019