Korrigerat meddelande / Ändring från 1 juli 2019: bolag kan bildas utan aktiekapital

Kravet på minsta aktiekapital på 2 500 euro slopades den 1 juli 2019 för aktiebolag, bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag.

Aktiebolag som registrerats före den 1 juli 2019 kan minska sitt aktiekapital till noll euro, men aktiebolag kan även i fortsättningen ha ett aktiekapital.

Det belopp som betalas för aktierna, det vill säga teckningspriset, kan i fortsättningen också helt avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Det här är möjligt om det i bolagsordningen inte har bestämts något nominellt belopp för en aktie. Om aktien har ett nominellt belopp, måste motsvarande belopp av teckningspriset alltid tas upp i aktiekapitalet.

Om bolaget inte har något aktiekapital, visar handelsregisteruppgifterna att bolagets aktiekapital är noll euro.

Sättet att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi har också ändrats

E-tjänsten på ytj.fi har ändrats så att det är möjligt att starta aktiebolag endast om både aktiekapitalet och teckningspriset för aktierna är noll euro.

Anmälan är färdig för handläggning vid handelsregistret när den har undertecknats elektroniskt och behandlingsavgiften har betalats i e-tjänsten. Därtill måste man ha lagt till i anmälan styrelsens och verkställande direktörens försäkran.

Mer information:
Kati Huovinen
Jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 464 0940

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.07.2019