Korrigerat meddelande / Färre nya företag antecknades i handelsregistret än året innan

Under det här året har 17 464 nya företag antecknats i handelsregistret vid Patent- och registerstyrelsen (PRS). Antalet är mindre än vid motsvarande tidpunkt i fjol, när 18 747 nya företag registrerades.

Sammanlagt finns det lite över 600 000 företag i handelsregistret.


Tabell: Nya företag i handelsregistret enligt landskap

Landskap 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2019
Åland 149 181
Södra Karelen 320 267
Södra Österbotten 566 515
Södra Savolax 388 323
Kajanaland 156 162
Egentliga Tavastland 438 441
Mellersta Österbotten 152 173
Mellersta Finland 840 755
Kymmenedalen 398 385
Lappland 527 468
Birkaland 1698 1559
Österbotten 532 560
Norra Karelen 389 388
Norra Österbotten 1261 1074
Norra Savolax 695 577
Päijänne-Tavastland 621 478
Satakunta 638 544
Nyland 7289 7081
Egentliga Finland 1690 1533

PRS publicerar olika slags statistik från handelsregistret såsom antalet företag enligt företagsform och registrerade nya företag enligt företagsform. Gå till statistiksidorna på vår webbplats prh.fi.

Fakta om handelsregistret

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister som innehåller uppgifter om näringsidkare, med andra ord företag.

Aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag måste alltid anmäla sig till handelsregistret. I de flesta fall ska även enskilda näringsidkare ("firmor") lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret.

Företagen ska också anmäla ändringar i sina handelsregisteruppgifter, och de flesta företag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till registret. Läs mer om handelsregistret.

För ytterligare information kontakta:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.07.2019