Flest registrerade föreningar i Nyland och Norra Österbotten

I början av juli fanns det över 88 000 föreningar med klassificerat syfte i föreningsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS). I Nyland finns det flest föreningar, nästan 23 000 stycken. Norra Österbotten är på andra plats med nästan 18 000 föreningar.

Registrerade föreningar klassificeras i nio klasser. Från år till år har de populäraste klasserna varit kultur samt idrott och motion. De andra klasserna är politiska föreningar, yrkes- eller näringsrelaterade föreningar, föreningar inom social- och hälsovård, föreningar med anknytning till religion och världsåskådning, föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer, fritidsföreningar och andra föreningar.

Till den populäraste klassen, det vill säga kulturföreningar, hör bland annat olika konstföreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och bildning, hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar samt föreningar med anknytning till mat- och dryckeskultur.

Till idrotts- och motionsföreningar som är på andra plats hör bland annat allmänna idrottsföreningar, föreningar för individuella sporter och lagsporter, motorsportföreningar samt stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion.

Statistik: Antalet föreningar med klassificerat syfte efter landskap i storleksordning 2 juli 2019

 • Nyland 22 871
 • Norra Österbotten 17 811
 • Birkaland 6 593
 • Egentliga Finland 6 206
 • Mellersta Finland 3 604
 • Norra Savolax 3 359
 • Satakunta 3 276
 • Lappland 3 033
 • Södra Savolax 2 694
 • Norra Karelen 2 607
 • Södra Österbotten 2 467
 • Österbotten 2 446
 • Kymmenedalen 2 416
 • Egentliga Tavastland 2 389
 • Päijänne-Tavastland 2 191
 • Södra Karelen 1 763
 • Kajanaland 1 269
 • Mellersta Österbotten 935
 • Åland 464
Vi publicerar regelbundet statistik över föreningar. Se statistiken på PRS webbsidor om föreningar.

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Läs mer om föreningsregistret.

Mer information:

Föreningsärenden
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Noggrannare regional statistik på begäran
Vesa Halme
Systemspecialist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5256

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019