Tio år av påskyndad handläggning av patentansökningar – Patent Prosecution Highway

Patent Prosecution Highway (PPH) är ett avtal mellan patentverk. Avtalet erbjuder patentsökande ett snabbare och effektivare sätt att få ett patent i flera länder. I PPH har patentverken kommit överens om att sökande som lämnat in en första ansökan till en första myndighet, och fått ett positivt utlåtande om ansökans godtagbarhet, kan begära påskyndad handläggning av en motsvarande ansökan hos en andra myndighet. I PPH-arbetet är Patent- och registerstyrelsens (PRS) mål i första hand att underlätta finländska sökandes patentprocesser vid andra patentverk.

Närmare 50 patentverk deltar i PPH-samarbetet, och tiotusentals PPH-begäranden lämnas in via systemet varje år. USA:s patentverk (USPTO) tar emot det största antalet PPH-begäranden, sammanlagt mer än 50 000.

Det första avtalet tecknades med Japan, det andra med USA

PRS första PPH-avtal med patentverket i Japan (JPO) började gälla i april 2009 för tio år sedan. Då deltog endast tio patentverk i PPH-samarbetet. PRS har alltså varit med nästan från första början.

Efter Japan tecknade PRS ett PPH-avtal med USPTO. Det började gälla i juli 2009. Av alla PPH-avtal som PRS tecknat är USPTO klart det populäraste patentverket att lämna in en PPH-begäran till. Fram till juni 2018 hade 237 PPH-begäranden lämnats in till USPTO gällande ansökningar som PRS tidigare granskat. Sammanlagt 28 PPH-begäranden har lämnats in till PRS de senaste tio åren. Det vittnar om PRS handläggningshastighet: vi hinner i vanliga fall fatta ett slutligt beslut innan andra patentverk.

Senare har PPH-systemet förenklats så att patentverk inte längre nödvändigtvis behöver teckna bilaterala avtal med varje patentverk. Det nya systemet kallas Global PPH.

Läs mer on PPH.Mer information:

Hanna Aho
Ledande prövningsingenjör
Tfn 029 509 5488
E-post: fornamn.efternamn@prh.fi
Utskriftsversion
Uppdaterad 18.07.2019