Finländska företag lämnar in största antalet internationella patentansökningar inom digital telekommunikation – byggteknik populärast i nationella ansökningar

År 2018 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot största antalet nationella patentansökningar inom byggteknik. Digital telekommunikation och datorteknik är däremot de populäraste teknikområdena i internationella ansökningar.

Nationella ansökningar

Inom byggteknik lämnades 143 patentansökningar in. Transportteknik stod för det näst största antalet inlämnade patentansökningar, 90 stycken. Inom mätteknik lämnades 86 ansökningar in och inom medicinsk teknik 85 ansökningar.

År 2018 tog PRS emot sammanlagt 1 487 patentansökningar, medan antalet året innan var 1 529.

Internationella patentansökningar

I fråga om internationella patentansökningar (PCT) som finländska företag lämnar in ligger tyngdpunkten på lite andra teknikområden än i nationella ansökningar.

Av de finländska PCT-ansökningar som i fjol blev offentliga gällde största delen, 483 ansökningar, digital telekommunikation. På andra plats kommer datorteknik med 119 ansökningar och tredje är medicinsk teknik med 91 ansökningar.

Den nationellt populära byggtekniken kommer först på 18 plats i popularitetsmätningen med 34 ansökningar.

År 2018 tog PRS emot sammanlagt 1 834 internationella PCT-ansökningar, medan antalet året innan var 1 602.

Siffrorna som gäller PCT-ansökningar finns tillgängliga i internationella statistiken för World Intellectual Property Office (WIPO Statistics Database): https://www.wipo.int/ipstats/

Statistik på PRS webbplats

Följande statistik hittar du på vår webbplats:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • Europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet ansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistiksidan.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.09.2019