Korrigerat meddelande / Valio, Veikkaus och Orion är Finlands största varumärkesägare år 2020

I juni 2020 var Valio, Veikkaus och Orion Finlands tre största varumärkesägare i Patent- och registerstyrelsens (PRS) varumärkesregister.

Valio har 359 varumärken, medan Orion och Veikkaus har lite färre.

Bland Valios registrerade varumärken är det välkända varumärket Koskenlaskija, som registrerades redan år 1935. Varumärket Ässä-arpa registrerades till Veikkaus år 1993 och Disperin till Orion redan år 1952.

Tio största varumärkesägarna i Finland i juni 2020

 • Valio Ab 359
 • Veikkaus Ab 342
 • Orion Oyj 326
 • JOHNSON & JOHNSON 325
 • L'OREAL 325
 • Centrallaget för Handelslagen i Finland 292
 • Oy Karl Fazer Ab 291
 • Oy Hartwall Ab 234
 • Unilever N.V. 234
 • Société des
  Produits Nestlé S.A. 219

Statistik om varumärken

PRS publicerar statistik om varumärken, såsom antalet ansökningar per månad och antalet varumärkesansökningar klassvis och landsvis. Vi har också publicerat statistik om de största innehavarna av internationella registreringar.
Bekanta dig med PRS statistik om varumärken.

170 000 varumärken i PRS varumärkesdatabas

PRS varumärkesdatabas omfattar cirka 170 000 varumärken. Databasen innehåller grunduppgifter om både varumärkesansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland. Dessutom innehåller databasen uppgifter om cirka 50 000 internationella registreringar som gäller i Finland. Sök varumärken i vår databas: https://epalvelut.prh.fi/sv/web/tietopalvelu

Information om varumärken på webbplatsen prh.fi

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken.

För ytterligare information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.07.2020