Registrerade föreningar i olika landskap: Nyland har det överlägset största antalet föreningar – därnäst följer Birkaland och Egentliga Finland

Föreningsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen (PRS) omfattar totalt drygt 100 000 föreningar och religionssamfund.

Det överlägset största antalet föreningar finns i Nyland. Antalet är över 23 000.

De näst största antalen föreningar finns i Birkaland och i Egentliga Finland, över 6 000 föreningar i båda landskapen.

Statistik om antalen föreningar 25 juni 2020

Statistiken omfattar de föreningar som PRS vid registrering har klassificerat efter föreningarnas syfte.

Antalen föreningar efter landskap är följande:

 1. Nyland 23 453
 2. Birkaland 6 455
 3. Egentliga Finland 6 328
 4. Norra Österbotten 4 634
 5. Mellersta Finland 3 664
 6. Norra Savolax 3 376
 7. Lappland 3 082
 8. Satakunta 2 973
 9. Norra Karelen 2 630
 10. Södra Österbotten 2 516
 11. Österbotten 2 512
 12. Södra Savolax 2 457
 13. Kymmenedalen 2 455
 14. Egentliga Tavastland 2 288
 15. Päijänne-Tavastland 2 183
 16. Södra Karelen 1 786
 17. Kajanaland 1 278
 18. Mellersta Österbotten 941
 19. Åland 484.

PRS publicerar regelbundet statistik över föreningar. Gå till statistiken över föreningar och religionssamfund.

Registrerade föreningar klassificeras i nio klasser

PRS tillägger alltid en klassificering för nya föreningar och registrerade föreningar när föreningarnas stadgeändring antecknas i föreningsregistret.

Från år till år är de populäraste klasserna kultur samt idrott och motion.

Till kulturföreningar hör bland annat olika konstföreningar, traditions- och museiföreningar, föreningar med anknytning till studier, vetenskap och bildning, hembygds-, bya- och släktföreningar, naturskyddsföreningar, etniska föreningar samt föreningar med anknytning till mat- och dryckeskultur.

Till idrotts- och motionsföreningar hör bland annat allmänna idrottsföreningar, föreningar för individuella sporter och lagsporter, motorsportföreningar samt stödföreningar och paraplyorganisationer för idrott och motion. De andra klasserna är politiska föreningar, yrkes- eller näringsrelaterade föreningar, föreningar inom social- och hälsovård, föreningar med anknytning till religion och världsåskådning, föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer, fritidsföreningar och andra föreningar.

Fakta om föreningsregistret

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningars stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är möjligt att anmäla föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret.

För mer information kontakta
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.07.2020