Uppgång i antalet varumärkesansökningar

Mellan april och augusti 2020 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot fler varumärkesansökningar än under motsvarande period året innan.

Antalet nationella varumärkesansökningar som lämnats in mellan april och augusti i år är 1509, vilket är 29 procent mer än under motsvarande period år 2019. Räknat från början av detta år har det lämnats in 14 procent mer varumärkesansökningar än för ett år sedan. Under de tidigare åren har antalet varumärkesansökningar varit mycket stabilt.

Trots det ökade antalet ansökningar har handläggningstiderna för varumärkesansökningar varit mycket korta. Den genomsnittliga handläggningstiden för nya ansökningar är knappt en månad.

Även om antalet nya varumärkesansökningar har ökat från förra året, förnyas gamla varumärken mindre än tidigare. Antalet förnyade varumärken har i år varit 15 procent mindre än år 2019.


För mer information kontakta:
Tuulimarja Myllymäki
Patent och varumärken
040 759 4811
fornamn.efternamn@prh.fi

Utskriftsversion
Uppdaterad 08.09.2020