Mer än 10 000 begäranden om registreringsförbud lämnades in till Patent- och registerstyrelsen under en vecka

På grund av dataintrånget på Vastaamo har över 10 000 begäranden om registreringsförbud lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) under en vecka. I början av veckan hade cirka 3 600 registreringsförbud registrerats i handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret vid PRS. Tidigare lämnades endast cirka 200–350 begäranden om registreringsförbud in per år.

Vi har ökat handläggningsresurserna för att undvika orimligt långa handläggningstider. Handläggningstiden för begärandena är nu cirka 5–8 arbetsdagar. Vi beklagar de olägenheter som detta har orsakat.

Vår ordinarie verksamhet, såsom handläggningen av handelsregisteranmälningar, fortsätter som vanligt.

Begäran om registreringsförbud som lämnats in till PRS gäller endast PRS egna register

Ett registreringsförbud innebär att en person inte får antecknas i PRS register, till exempel i handelsregistret eller föreningsregistret, som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning. Förbudet gäller inte andra offentliga eller privata register. Det här är oklart för en del av kunderna.

Ett registreringsförbud tar inte heller bort personens uppgifter i de roller som ansvarsperson som tidigare registrerats i PRS register.

PRS erbjuder också andra tjänster för att undvika bedrägerier

Förutom registreringsförbud erbjuder PRS en rad andra tjänster för att skydda kunder mot bedrägerier.

I tjänsten på Suomi.fi kan kunder kontrollera sina ansvarspersonsuppgifter i handelsregistret. Logga in i tjänsten antingen med dina personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort.

Kunder får uppgifter om ändringar i företagets handelsregisteruppgifter antingen genom att anmäla en fungerande e-postadress till handelsregistret eller genom att beställa meddelanden till sin e-post.

Företag kan också välja att de lämnar in anmälningar endast på elektronisk väg till handelsregistret och Skatteförvaltningen genom stark autentisering. Så säkerställer man att endast berättigade personer lämnar in anmälningar.

Läs mer på prh.fi om hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

För mer information kontakta:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.11.2020