Patent- och registerstyrelsen har registrerat över 10 000 nya registreringsförbud

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har åtgärdat det stora antalet begäranden om registreringsförbud som berodde på dataintrånget på Vastaamo. Under två veckor registrerade vi över 10 000 registreringsförbud i handelsregistret, föreningsregistret och stiftelseregistret.

Vi skaffade mer resurser för att handlägga begärandena. Vår ordinarie verksamhet, såsom handläggningen av handelsregisteranmälningar, fortsatte som vanligt.

Tidigare lämnades endast cirka 200–350 begäranden om registreringsförbud in till PRS per år.

Begäran om registreringsförbud som lämnats in till PRS gäller endast PRS egna register

Ett registreringsförbud innebär att en person inte får antecknas i PRS register, till exempel i handelsregistret eller föreningsregistret, som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning. Förbudet gäller inte andra offentliga eller privata register. Det här är oklart för en del av kunderna.

Registreringsförbudet träder i kraft när vi har fört in det i vårt system. Ett registreringsförbud tar inte bort personens uppgifter i de roller som ansvarsperson som tidigare registrerats i PRS register.

PRS erbjuder också andra tjänster för att undvika bedrägerier

Förutom registreringsförbud erbjuder PRS en rad andra tjänster för att skydda företag mot bedrägerier. Läs mer på prh.fi om hur du kan skydda dig mot bedrägerier.

För mer information kontakta:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.11.2020