EPO meddelar: Finland bland toppländerna för innovation inom den fjärde industriella revolutionens teknologier

En studie publicerad i december 2020 av europeiska patentverket (EPO) avslöjar att den fjärde industriella revolutionens teknologier (4IR) utvecklas nästan fem gånger snabbare än andra teknologier inom olika teknikområden i snitt. Studien visar att Finland har världens högsta innovationstäthet och en stark position i teknologipatent inom 4IR.

Av EPO-studien framgår att teknologiska innovationer inom 4IR (the Fourth Industrial Revolution) har globalt tagit ett stort steg framåt under det gångna decenniet. Under perioden 2010–2018 ökade patentansökningarna inom de här teknologierna närmare 20 procent årligen. Takten har varit nästan fem gånger så hög som genomsnittet för alla teknikområden. Teknologierna omfattar smarta, till sakernas Internet (IoT) anslutna objekt, big data, 5G och artificiell intelligens.

Finland har världens högsta innovationstäthet och en stark position inom 4IR-teknologipatent

Enligt studien blev Finland världsetta i innovationstäthet 2000–2018. Antalet uppfinningar var 651 per en miljon invånare, vilket är över sex gånger mer än det europeiska genomsnittet (95). Finland passerade Sydkorea (525), Sverige (524), Japan (405) och USA (259). Finlands andel var 1,4 procent av samtliga patentansökningar inom 4IR-teknologier 2010–2018.

Även om Finland till antalet har en mycket betydande roll som främjare av 4IR, har Finlands årliga tillväxt på 15 procent i genomsnitt varit relativt långsam jämfört med resten av världen där tillväxten har varit 20 procent per år. Inom Europa var Finlands andel 6,9 procent (sammanlagt 3 608), varmed Finland kom på en sjätte plats efter Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Sverige och Nederländerna.

Finlands expertis understryks inom 4IR och syns framför allt i förbindelser, positionering, energikällor och datasäkerhet.

Dessutom visar studien att innovationerna koncentreras till vissa områden i världen. Helsingfors är ett av de främsta innovationsklustren i Europa inom 4IR. På den europeiska kartan kommer Helsingfors på en sjunde plats efter Eindhoven, London, München, Stockholm, Paris och Stuttgart.

Nokia fortfarande bland de tio främsta företagen i fråga om patent inom 4IR-teknologier

Företaget som mest påverkat Finlands innovativitet är Nokia, som 2000–2018 sökte 4 205 patentfamiljer. På den internationella listan av mest innovativa företag kom Nokia på en åttonde plats. Av patentgrupperna för finländska 4IR-teknologier var Nokias andel mer än hälften. Jämfört med 2000–2009 försvagades Nokias globala position 2010–2018, när bolagets placering sjönk från femte till nionde plats. Samtidigt minskade Nokias andel av samtliga internationella patentansökningar från 1,8 procent till 1,5 procent. Trots detta har Nokia behållit sin plats bland de tio bästa i världen.

Nokia och Ericsson är idag de enda europeiska företag som har behållit sina platser i världstoppen inom 4IR innovationer.

Läs hela studien och sammanfattningen på engelska på epo.org/trends-4IR

Utskriftsversion
Uppdaterad 28.12.2020