PRS kartlägger intresserade leverantörer av IPR-förhandsbedömningar

Europeiska små och medelstora företag kan ansöka om och få immaterialrättskuponger för att hjälpa dem att dra nytta av immateriella rättigheter (IPR). Ansökningarna lämnas in till europeiska immaterialrättsmyndigheten EUIPO. Stöd ges för grundavgifter för ansökan om varumärken och mönster och för IPR-förhandsbedömningstjänster (IP Scan). Läs mer om stödet och villkoren på EUIPO:s webbplats.

Tillsvidare erbjuder Finland ingen IPR-förhandsbedömningstjänst. Patent- och registerstyrelsen (PRS) vill nu kartlägga om det finns aktörer inom branschen i Finland som är intresserade av att som expert tillhandahålla IPR-förhandsbedömningar fram till slutet av 2021.

Tjänsteleverantören måste ha IPR-kunskaper och erfarenhet av små och medelstora företag. Tjänsteleverantören förbinder sig också att delta i EUIPO:s utbildning, som är en förutsättning för att IPR-förhandsbedömningstjänsten ska kunna genomföras. Nästa tvådagarsutbildning hålls i februari 2021.

Om du är intresserad av att utföra IPR-förhandsbedömningar och du uppfyller villkoren för en tjänsteleverantör, kontakta oss senast 5 februari 2021 per e-post: olli.ilmarinen(at)prh.fi eller tuulimarja.myllymaki(at)prh.fi

Vi fattar beslut om tjänsten IP Scan när vi har fått in information om intresserade tjänsteleverantörer som uppfyller villkoren. Vi förbehåller oss rätten att välja tjänsteleverantörerna.

För mer information kontakta

Olli Ilmarinen
Utvecklingsexpert
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5236

Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.01.2021