Statistik om patent efter landskap: Under coronaåret ökade antalet ansökningar mest i Nyland och Norra Österbotten

En jämförelse på landskapsnivå mellan 2019 och 2020 visar att antalet patentansökningar som lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) ökade mest i Nyland.

I fjol lämnades 949 ansökningar in i Nyland, vilket är 30 procent mer än året innan. I fjol lämnades 94 ansökningar in i Norra Österbotten, vilket är 68 procent mer än året innan.

Antalet ansökningar ökade tydligt också i Mellersta Finland, Södra Österbotten, Egentliga Tavastland och Lappland.

Se hela statistiken över patentansökningar efter landskap.

Statistik om inhemska företag med största antalet patentansökningar

I Nyland finns också de företag som har lämnat in flest patentansökningar.

Av de åtta flitigaste sökandena ökade alla sitt antal ansökningar jämfört med året innan. För en del av sökandena var ökningen mer än tvåfaldig.

Nokia Technologies Oyj lämnade in 202 nationella patentansökningar. Följande på listan är Teknologiska forskningscentralen VTT Ab (60 ansökningar), Nokia Solutions and Networks Oy (57 ansökningar) och Stiftelsen för Aalto-högskolan sr (52 ansökningar).

Se statistiken om inhemska företag med största antalet patentansökningar.

Statistik om patentansökningar till PRS

År 2020 tog PRS emot 1 685 nationella patentansökningar, vilket är det största antalet på sju år. Ökningen var 21 procent.

Se statistiken om patentansökningar och vår patentstatistiksida.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån‒fre 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.01.2021