Statistik ur handelsregistret: Under coronaåret behandlades över 700 000 ärenden

År 2020 behandlade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 711 537 handelsregisterärenden.

Det största antalet gäller bokslut (265 141 stycken). På andra plats ligger ändringsanmälningar gällande företagsuppgifter och sammanslutningars uppgifter (161 705 stycken). I fjol lämnades in till PRS 128 315 anmälningar om förmånstagare.

I handelsregistret har antecknats över 600 000 företag och sammanslutningar.

Se statistiken över registrerade och behandlade handelsregisterärenden.

Statistik ur handelsregistret

PRS publicerar följande statistik:

  • antal företag
  • antal registrerade nya företag efter företagsform
  • inkomna ärenden efter typ av anmälan
  • registrerade och behandlade handelsregisterärenden.

Gå till statistiken.

Vad är handelsregistret?

Handelsregistret är ett officiellt och offentligt företagsregister. I handelsregistret antecknas uppgifter om företag utgående från de anmälningar, ansökningar och meddelanden som PRS får. I handelsregistret antecknas även bostadsaktiebolag och bostadsrättsföreningar. Läs mer om handelsregistret.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.02.2021