PRS och immaterialrättsmyndigheten i Republiken Albanien inledde samarbete

Trots coronasituationen fortsätter patentverk att aktivt utveckla sitt samarbete. Generaldirektörerna för immaterialrättsmyndigheten i Republiken Albanien (GDIP) och Patent- och registerstyrelsen (PRS) undertecknade ett samförståndsavtal i slutet av 2020 i Tirana och i Helsingfors. Den femåriga avtalsperioden började 1 januari 2021.

Kuvassa pääjohtajat Riivari ja Beqiraj allekirjoittavat yhteisymmärryspöytäkirjan Generaldirektörerna Antti Riivari och Ledina Beqiraj undertecknar samförståndsavtalet. Bild: PRS och GDIP


Samarbetet kan omfatta bland annat utbyte av information och bästa praxis, personalutbildning och spridning av IPR-information. Ett viktigt mål är att lyfta fram betydelsen av industriellt rättsskydd för innovation och ekonomisk tillväxt.

För mer information kontakta:
Jorma Lehtonen
Kundrelationschef
Tfn 029 509 5904


Utskriftsversion
Uppdaterad 16.02.2021