Direktör vald för projektet Företagets digitala ekonomi som PRS samordnar

Minna Rintala har valts till projektdirektör för projektet Företagets digitala ekonomi som Patent- och registerstyrelsen (PRS) samordnar. Tidigare har Rintala arbetat i olika uppdrag bland annat vid Skatteförvaltningen, senast som ansvarig processägare för Skatteförvaltningens dataflödeshantering. Rintala börjar som projektdirektör den 16 augusti.

Projektet Företagets digitala ekonomi har som mål att skapa förutsättningar för digital ekonomi, det vill säga realtidsekonomi (real-time economy, RTE). Den betyder en helhet där alla affärsdata grundar sig på digitala, strukturerade (det vill säga maskinläsbara) uppgifter och deras handläggning.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte projektet i juni och det är i gång till slutet av 2024.

Projektet Företagets digitala ekonomi är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Projektets budget ska täckas från EU:s återhämtningsfond från början av 2021.
Utöver PRS ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Statskontoret och Skatteförvaltningen för projektet.

I projektet deltar även Finlands Näringsliv rf, Finanssiala ry, Finsk Handel rf, Företagarna i Finland rf, Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf och Teknologiindustrin rf samt kommunikationsministeriet och finansministeriet.

Läs mer om projektet Företagets digitala ekonomi på webbplatsen suomidigi.fi (på finska).

Finansieras av Europeiska unionen

Ytterligare information

Projektdirektör Minna Rintala (från och med 16 augusti)
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 050 364 4424

Utskriftsversion
Uppdaterad 11.08.2021