Statistik ur föreningsregistret: Ifjol registrerades över 400 fler nya föreningar än året innan

År 2021 registrerade Patent- och registerstyrelsen (PRS) 2 168 nya föreningar.

Det är 467 fler än året innan då 1 689 nya föreningar registrerades.

Sammanlagt omfattar registret 107 898 föreningar och handelskamrar.

Se vår statistik över registrerade nya föreningar 2017–2021.

Registrerade nya föreningar och religionssamfund huvudklassvis 3 januari 2022

 • Föreningar inom kultur 614
 • Idrotts- och motionsföreningar 488
 • Fritidsföreningar 275
 • Föreningar inom social- och hälsovård 224
 • Övriga föreningar 193
 • Föreningar med anknytning till yrke och näring 137
 • Politiska föreningar 128
 • Föreningar med anknytning till religion och världsåskådning 45
 • Föreningar med anknytning till försvar och internationella relationer 34

Statistik ur föreningsregistret

PRS publicerar följande statistik ur föreningsregistret:

 • antal föreningar och religionssamfund
 • inkomna ärenden till föreningsregistret och till registret över religionssamfund
 • avgjorda ärenden i föreningsregistret och i registret över religionssamfund
 • registrerade nya föreningar och religionssamfund
 • användning av e-tjänster (i procent) i föreningsregistret.

Gå till statistiken.

Föreningsregistret vid PRS innehåller uppgifter om registrerade föreningar. I registret antecknas till exempel föreningens stadgar och namntecknare, det vill säga personer med rätt att företräda föreningen. Det är också möjligt att anmäla samtliga medlemmar i föreningens styrelse till föreningsregistret. Läs mer om föreningsregistret.

Ytterligare information:
Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 050 4521 673

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.01.2022