Statistik om varumärken och patent: Antalet ansökningar i fjol minskade från föregående år

År 2021 tog Patent- och registerstyrelsen (PRS) emot 3 331 nationella varumärkesansökningar och 1 662 nationella patentansökningar.

Året innan var motsvarande antal 3 620 respektive 1 685.

Se vår statistik om nationella varumärkesansökningar.

Se vår statistik om nationella patentansökningar.

Statistik om varumärken och patent

I fråga om varumärken publicerar vi varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av internationella registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik.

I fråga om patent publicerar vi varje månad statistik om nationella patentansökningar och om europeiska patent validerade i Finland. Därtill publicerar vi statistik bland annat om nationella patentansökningar efter landskap och om inhemska företag med största antalet ansökningar. Gå till patentstatistiksidan.

Ytterligare information om varumärkesstatistik:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5399

Ytterligare information om patentstatistik:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.01.2022