Arbets- och näringsministeriet: Antti Riivari fortsätter som generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen

Antti Riivari, generaldirektör för Patent- och registerstyrelsen sedan mars 2017, fortsätter i sitt uppdrag. Statsrådet fattade beslut om utnämningen den 10 februari 2022 för den femårsperiod som börjar den 1 mars.

Läs mer på arbets- och näringsministeriets webbsida.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.02.2022