Statistik om varumärken: Flest varumärkesansökningar inom utbildning, underhållning samt idrott och kultur

Sammanlagt 3 331 nationella varumärkesansökningar lämnades in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) 2021, vilket är drygt 289 mindre än året innan.

När du ansöker om varumärke ska du alltid ange de varor eller tjänster för vilka du vill använda varumärket. Varu- och tjänsteförteckningen definierar omfattningen av ensamrätten till varumärket. De varor och tjänster som varumärken används för är indelade i 45 klasser.

De populäraste klasserna var desamma som året innan.

Största antalet nationella ansökningar lämnades i tjänsteklass 41 som omfattar utbildning, underhållning samt idrott och kultur. Näst störst var klass 35, i vilken annons- och reklamverksamhet samt ledning, organisering och administration av företag ingår. På tredje plats kom varuklass 9 som omfattar bland annat datorer, datormjukvaror samt multimedia- och fotograferingsapparater.

Se statistiken för antalet nationella varumärkesansökningar klassvis.

Läs mer om klassificering av varor och tjänster.

Statistik om varumärken

PRS publicerar varje månad statistik om antalet ansökningar och en gång per år statistik om antalet ansökningar klassvis och landsvis. Årsstatistik finns också om de största innehavarna av internationella registreringar. Läs mer om varumärkesstatistik.

Ett varumärke är ett kännetecken som företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärken är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken.

Ytterligare information:
Tuulimarja Myllymäki
Ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.02.2022