Gå direkt till innehållet
Meny

Statistik över patentansökningar: Nokia Technologies största inhemska företagssökande

Av alla finländska företag lämnade Nokia Technologies Oy i fjol in det klart största antalet nationella patentansökningar till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Sammanlagt var antalet 223. Det näst största antalet, 65 patentansökningar, lämnade Teknologiska forskningscentralen VTT Ab. Därnäst följer Stiftelsen för Aalto-högskolan med 58 ansökningar.

Se statistiken över inhemska företag med största antalet patentansökningar 2021 på prh.fi.

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • Nationella patentansökningar till PRS månadsvis, efter landskap och teknikområdesvis
  • Patent beviljade i Finland
  • Europeiska patent validerade i Finland
  • Inhemska företag med största antalet patentansökningar
  • Antal inhemska och utländska sökande.

Läs mer om patentstatistik på prh.fi.

Om patent

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.
I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent på prh.fi.

Ytterligare information:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion Uppdaterad 20.03.2022