Årsrapporten om tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt har publicerats

Patent- och registerstyrelsen (PRS) som utövar tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt har publicerat sin andra årsrapport över tillsynsärenden.

De tillsynsfall som är under behandling hos PRS gäller bland annat kollektiva förvaltningsorganisationers tillvägagångssätt när en rättsinnehavare ansöker om ersättning för utlåning, överlåtelse av rättigheter som baserar sig på avtal, kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet på marknaden och omfattning av en rättsinnehavares självbestämmanderätt.

År 2021 fanns det i Finland åtta kollektiva organisationer som förvaltar upphovsrätt eller närstående rättigheter. Organisationerna måste varje år lämna in en insynsrapport till PRS.

Till följd av den rådgivningsskyldighet som ställts på PRS i kollektivförvaltningslagen, och för främjande av god praxis, utfärdade PRS i december 2021 anvisningar för att utarbeta insynsrapporter.

Läs mer i årsrapporten om tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer för upphovsrätt 2021.

För mer information kontakta

Petra Sormunen
jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
tfn 029 509 5327

Utskriftsversion
Uppdaterad 31.03.2022