Korrigerat meddelande / Statistik om patent: Antalet ansökningar i år mindre än tidigare

I år har 595 nationella patentansökningar lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Antalet har minskat med 23 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Se statistiken över antalet patentansökningar 2017–2022.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning

Med detta avses yrkesmässigt utnyttjande, såsom tillverkning, försäljning, användning och import av en produkt.

I Finland söks patent hos PRS. Utöver nationella patent, det vill säga patent som är i kraft endast i Finland, handlägger PRS internationella patentansökningar. Läs mer om patent.

Statistik över patent på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du bland annat följande statistik:

  • nationella patentansökningar till PRS månadsvis
  • nationella patentansökningar till PRS landskapsvis
  • patent beviljade i Finland
  • europeiska patent validerade i Finland
  • inhemska företag med största antalet ansökningar
  • antalet inhemska och utländska sökanden.

Gå till patentstatistiksidan.

För mer information kontakta:
Olli Sievänen
Ledande rådgivningsingenjör
Patent- och registerstyrelsen
Tfn mån–fre 029 509 5438

Utskriftsversion
Uppdaterad 06.06.2022