Statistik över varumärken: Ordmärke är den populäraste varumärkestypen

Mer än hälften av alla varumärken som har ansökts om under de senaste åren är ordmärken. Ett ordmärke kan bestå av ord, bokstäver, siffror eller av vilka andra tecken som helst som skrivs med textbehandlingsprogram.

Den näst största gruppen är figurmärken med ordelement. Dessa utgör cirka 37 procent av alla ansökta varumärken.

Den tredje gruppen är figurmärken ensamma, vars andel är cirka tre procent.

De övriga märkestypernas andelar av alla ansökta varumärken är små. Årligen ansöks om ett tiotal tredimensionella märken – med ord eller utan. Ansökningar om andra märkestyper, såsom färg- eller positionsmärken, lämnas in sporadiskt.

I och med reformen av varumärkeslagen blev det möjligt år 2019 att registrera multimediemärken, dvs. varumärken som innehåller ljud och rörliga bilder, men hittills har inte någon i Finland ansökt om ett sådant märke.

Se våra exempel på varumärken på prh.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Statistik på PRS webbplats

På vår webbplats hittar du följande statistik:

  • varumärkesansökningar och internationella registreringar
  • handläggningsstatistik
  • klasstatistik
  • landstatistik
  • varumärkesägare.

Läs mer om statistik över varumärken på prh.fi.

Information om varumärken

Varumärket är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel. Varumärkena är avsedda att användas i näringsverksamhet, men lika bra kan en privatperson söka och inneha ett varumärke. Läs mer om varumärken på prh.fi.

För mer information kontakta
Tuulimarja Myllymäki
ledande rådgivande jurist
Patent- och registerstyrelsen
tfn mån–fre 029 509 5399

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.06.2022