PRS har förkastat begäranden att återregistrera bolagen Långvik Capital och Tanskarlan Centrum i handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har förkastat bolagens Oy Långvik Capital Ltd och Tanskarlan Centrum Oy begäranden om återregistrering i handelsregistret.

PRS beslut baserar sig på EU:s sanktionsbeslut som fattats med anledning av situationen i Ukraina.

Med beaktande av omständigheterna finns det risk att en återregistrering av bolagen i handelsregistret indirekt skulle göra medel eller ekonomiska resurser tillgängliga eller användbara för personer som finns på sanktionslistan.

Oy Långvik Capital Ltd och Tanskarlan Centrum Oy avregistrerades från handelsregistret i juni 2020, eftersom de trots uppmaningar inte hade lämnat in sina bokslutsuppgifter inom utsatt tid. Bolagen lämnade in bokslutsuppgifter som saknades och bad om återregistrering i maj 2022.

Bolagen kan överklaga PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

För mer information kontakta:

Jouko Koitto
Ledande jurist
Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Tfn 029 509 5550

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.09.2022