Gå direkt till innehållet
Meny

Allmänt om varumärken

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden utgör varumärket ett slags särskiljningsmedel.

Varumärken är avsedda för att användas i näringsverksamhet, men privatpersoner kan lika bra söka och inneha ett varumärke.

Varumärke ger ensamrätt

Ensamrätten till ett varumärke ger innehavaren rätt att förbjuda andra att använda detsamma eller ett likadant märke i anslutning till varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Tack vare förbudsrätten är ett varumärke ett effektivt sätt att skydda din immateriella egendom.

Varumärket kan även garantera konsumenterna att en vara eller en tjänst är av hög kvalitet; produkterna försedda med samma märke är enhetliga eller av samma kvalitet. Dessutom kan märket berätta om tillverkaren, då konsumenten utgående från märket förenar varan eller tjänsten med en viss producent.

Varumärke förvärvas genom registrering eller inarbetning

Ensamrätten till ett varumärke är möjligt att förvärva genom registrering eller inarbetning.

Ansök registrering hos Patent- och registerstyrelsen. Vi granskar ansökan och registrerar varumärket om vi inte hittar några hinder för registrering av märket.

Ett varumärke kan inarbetas genom att använda märket vid näringsverksamheten tills märket är allmänt känt i samband med vissa varor eller tjänster. Inarbetningen har inte några tydliga gränser och den kräver rikligt med användning och bevismaterial. Svårigheten med att inarbeta ett varumärke är att sökanden inte kan vara säker om inarbetningen innan den har fastställts i domstolen.

Vad är skillnaden mellan varumärke och firma?

Ett företagsnamn, det vill säga firma, är avsett att skilja ett företag från andra företag, medan varumärket är avsett att skilja företagets produkter från konkurrenternas motsvarande produkter på marknaden.

Ett varumärke får typiskt starkare skydd än en firma. Du kan även licensiera eller överlåta ditt varumärke till någon annan, vilket inte vanligen är möjligt med en firma.

Speciella varumärkestyper

Utöver det vanliga varumärket finns det två speciella varumärkestyper som endast är lämpliga för vissa situationer: kollektivmärke och kontrollmärke.

Kollektivmärke är ett varumärke som är avsett för att påpeka att någon hör till en kollektiv eller sammanslutning som har medlemmar. Ett kontrollmärke fungerar som ett bevis på att en vara eller en tjänst är kontrollerad eller certifierad av en viss aktör.

Läs mer om kollektiv- och kontrollmärken.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.07.2021