Gå direkt till innehållet
Valikko

Gränser för ensamrätt

Ensamrätten som ett varumärke ger är inte gränslös. Ensamrätten begränsas av varumärkets giltighetstid och geografiska skyddsområde samt de varor och tjänster som det giltiga varumärket skyddar.

Giltighetstid

Varumärket får skydd från och med ansökningsdagen, det vill säga dagen varumärkesansökan lämnats in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) och märket presenterats tydligt och exakt. Då tar vi märket upp till handläggning. Läs mer om förutsättningarna för inledande av handläggning.

Ett varumärke gäller i 10 år från ansökningsdagen. Därefter kan du förnya varumärket för ytterligare 10 år i taget.

Enligt varumärkeslagen som var i kraft före den 1 maj 2019 började varumärkets giltighetstid från och med registreringsdagen.

Ett inarbetat varumärke har inte någon bestämd giltighetstid eftersom förutsättningarna som ska uppfyllas för att inarbeta ett märke varken börjar eller avslutar vid någon viss tidpunkt.

Läs mer om att förnya ditt varumärke.

Varumärkets geografiska skyddsområde

Registrering av ett varumärke hos PRS ger skydd inom Finland.

Skydd som varumärket har förvärvat genom inarbetning begränsas av området inom vilket inarbetningen har skett.

Du kan ansöka registrering av ditt varumärke utanför Finland i regel på tre olika sätt:

  1. genom att ansöka om ett EU-varumärke som efter registrering ger skydd inom hela EU-området,
  2. genom att ansöka om ett varumärke enligt Madridprotokollet (MP) i dess nämnda medlemsländer eller
  3. genom att ansöka om ett nationellt varumärke i enskilda länder som du valt.

Läs mer om att ansöka om skydd utomlands.

Varumärkets varor och tjänster

Ett varumärke ger ensamrätt att använda märket endast i samband med de varor och tjänster för vilka märket är inarbetat.

På samma vis gäller rätten att förbjuda användningen av ett varumärke av samma eller liknande slag i regel endast märken som används i samband med varor och tjänster av liknande slag.

Ansökan ska alltid innehålla en varu- och tjänsteförteckning som presenterar de varor och tjänster som varumärket är avsett att skydda. Varu- och tjänsteförteckningen kan inte utvidgas efter att vi börjat handlägga ansökan. Om du vill utvidga förteckningen, lämna in en ny anmälan.

Läs mer om klassificering av varor och tjänster.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021