Gå direkt till innehållet
Valikko

Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
januari 311 279 284 288 338
227
256
februari 300 265 319 288 304 260
236
mars 352 354 322 308 336
260
april 278 282 308 323 293 214
maj 308 285 257 341 330 215
juni 267 299 190 321 289 230
juli 146 153 199 265 162
154
augusti 251 251 216 259 206 207
september 283 297 254 321 269
231
november 286 270 317 323 237 231
oktober 313 279 276 306 304
256
december 250 222 237 277 263 170
sammanlagt 3347 3236 3179 3620
3331
2655
491

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 2017 2018 2019 2020 2021
2022 2023
januari 78 79 115 122 76
67
55
februari 70 95 127 100 86 92
94
mars 90 74 90 96 67
101
april 120 76 112 96 84 74
maj 120 140 116 80 102 75
juni 127 89 95 61 108
65
juli 95 76 106 101 93
71
augusti 112 98 126 75 72 55
september 89 91 83 70 102
111
november 123 124 105 114 85 88
oktober 148 122 87 77 61 66
december 104 86 92 99 103 109
sammanlagt 1276 1150 1254 1091
1039
974
149
Utskriftsversion Uppdaterad 08.03.2023