Nationella varumärkesansökningar

Inkomna ansökningar per månad

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 281 311 279284288339
februari 353 300 265319288304
mars 373 352 354322308335
april 355 278 282308323 293
maj 308 308 285257341 330
juni 313 267 299190321 288
juli 210 146 153199265161
augusti 310 251 251216259 206
september 367 283 297254321270
november 321 286 270317323
oktober 353 313 279276306
december 254 250 222237277
sammanlagt 3798 3347 323631793620
2526

Internationella registreringar där Finland är designerat

månad / år 2016 2017 201820192020 2021
januari 78 78 7911512276
februari 144 70 9512710086
mars 88 90 74909667
april 42 120 761129684
maj 42 120 14011680 102
juni 60 127 899561108
juli 73 95 7610610193
augusti 71 112 981267572
september 85 89 918370102
november 128 123 124105114
oktober 84 148 1228777
december 120 104 869299
sammanlagt 1015 1276 115012541091
790