Gå direkt till innehållet
Valikko

Nationella varumärkesansökningar landvis

Ansökningar som lämnats in under året från olika länder

Land Landkod 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amerikas förenta stater US 57 43 56 62 39 64
49
Argentina AR 9 0 0 0 0 1 0
Brasilien BR 0 1 0 0 0 0
2
Chile CL 1
2
2 1
4
2 1
Danmark DK 8
5
3
12
9
2
9
Estland EE 13
4
6
18
7
13
6
Finland FI 3419
3132 2877
2852 3318
2972
2360
Frankrike FR 16
8
13
14 6
14
21
Förenade kungariket GB 17 14 15 19 10 23
10
Irland IE 2
3
0
0 0 2
1
Italien IT 3
0
4
1
2
2 4
Japan JP 8
4
8
8 11
15 3
Kanada CA 0
4
46 31 3 1
2
Kina CN 14
9
18
20 22 31 40
Luxemburg LU 8
3
1
1 2
0
3
Nederländerna NL 26 7 11 4 6 5
13
Norge NO 20 26 7
11
9
8 14
Polen PL 0 1
1 0
1
4
1
Republiken Korea KR 17
10
7
5
14
23 2
Ryssland RU 3
0
1
1 0
2 1
Schweiz CH 29 19 10 12 4
22
19
Spanien ES 5
4
1
1 5
1
5
Sverige SE 62
32
56
40
46 75
43
Taiwan TW 2
0
0 2
0
1
2
Tyskland DE 26
21 15 10 10 9
5
Andta totalt 33 0 78 54 92 39
39
Ansökningar sammanlagt
3798 3352 3236 3179 3620
3331 2655

Internationella registreringar landsvis där Finland är designerat

Land Landkod 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Amerikas förenta stater US 81 85 93 102 84 128
92
Australien AU 7 14 14 6 14 12
13
Belgien BE 9 13 10 9 0 10
15
Danmark DK 10 23 4 11 9 4 10
Estland EE 5 1 7 19 3 6
14
Frankrike FR 74 84 94 111 83 76 76
Förenade kungariket GB 13 21 15 20 9 23 29
Italien IT 28 30 37 34 23 26
25
Japan JP 12 26 10 18 27 17
15
Kina CN 168 259 234 303 205 288 131
Liechtenstein LI 8 6 1 3 1 2 0
Luxemburg LU 11 14 8 8 0 0
9
Nederländerna NL 16 27 27 25 49 29
29
Norge NO 25 45 18 19 22 22
12
Polen PL 18 15 15 27 8 12
7
Portugal PT 7 11 4 7 8 3
4
Ryssland RU 66 103 114 92 112 96
70
Schweiz CH 75 104 85 76 44 86
91
Slovakien SK 2 0 1 2 1 1 4
Spanien ES 17 13 10 4 11 13
12
Sverige SE 26 30 21 29 29 19
18
Tjeckien CZ 7 9 9 11 7 8 4
Turkiet TR 69 65 55 42 39 46
61
Tyskland DE 89 111 122 104 81 67 52
Österrike AT 13 25 15 18 16 18
6
Andra totalt 159 142 127 144 196 27
175
Ansökningar sammanlagt
1015 1276 1150 1254 1091 1039
974
Utskriftsversion Uppdaterad 27.01.2023