Gå direkt till innehållet
Valikko

Återgivning av varumärke i ansökan

Återge, det vill säga ange, det sökta varumärket på ett tydligt, exakt och begripligt sätt i din ansökan.

Tydligt och exakt betyder att det sökta varumärket tydligt måste framgå av uppgifterna i ansökan. Därför kan en ansökan inte ange motstridiga uppgifter om märket eller omfatta flera märken.

Gör en egen ansökan för varje märke. En ansökan kan omfatta endast en version av märket.

Ett varumärke kan återges på det sätt som sökanden önskar, förutsatt att märket framgår tydligt och exakt och kan återges på ett tillförlitligt sätt i varumärkesregistret.

Läs gärna mer om förutsättningarna för registreringen innan du lämnar in varumärkesansökan. Ta reda på hurdana märken det är möjligt att registrera innan du bestämmer hur du återger märket.

Läs mer om förutsättningarna för registrering av varumärket.

Vi rekommenderar att du lämnar in filer i följande format:

Dokument: PDF (helst PDF/A)
Bilder: JPEG
Videofiler: MP4
Ljudfiler: MP3
Om du använder något annat filformat, ansvarar du för att de ursprungliga filerna kan konverteras till ett sådant filformat som vi kan öppna.

Storleken av en bifogad fil får vara högst 15 MB.

Olika varumärkestyper och hur du anger dem i ansökan:

Ordmärke

Sanamerkki


Ett ordmärke är ett varumärke som enbart består av ett eller flera ord eller bokstavskombinationer. Observera att ett ordmärke också kan innehålla siffror eller bestå av enstaka bokstäver eller siffror.

Märket består inte av figurer och har inte något särskilt typsnitt.

Ett ordmärke ger omfattande skydd eftersom det skyddar alla möjliga sätt att återge ordmärket. Ordet måste med andra ord ha särskiljningsförmåga för att märket ska kunna godkännas. Läs mer om särskiljningsförmåga.

Figurmärke

Kuviomerkki


Ett figurmärke består enbart av teckningar, grafik eller en bild. Det innehåller alltså inte ord eller bokstäver.

Observera att du till din ansökan ska bifoga endast en version av figuren, och inte olika versioner av samma märke. Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan inte avgöra vilken av de inlämnade versionerna ansökan ska avse och vilket märke som ska granskas.

Figurmärke med ordelement

Kuviomerkki, jossa sanallinen osa


Ett figurmärke med ett ordelement består av både figurer och ord eller bokstäver. Hit hör också ord som utformats med ett särskilt typsnitt.

Tredimensionellt märke

Kolmiulotteinen merkki


Ett tredimensionellt märke består av utstyrseln på själva varan eller dess förpackning. Det omfattar med andra ord den tredimensionella formen.

Ljudmärke

Äänimerkki


Ett ljudmärke består uteslutande av ljud eller en kombination av ljud. Lämna in en ljudfil i MP3-format med din ansökan.

Rörelsemärke

Liikkuva tavaramerkki


Ett varumärke som består av en rörelse, en ändring av elementens position i märket eller rörliga bilder. Du kan återge märket antingen genom en MP4-fil eller en serie stillbilder.

Positionsmärke

Sijaintimerkki


Ett varumärke som består av det speciella sätt på vilket märket är placerat eller fäst på produkten.

Upprepad figur

Toistuva kuvio


Ett varumärke som uteslutande består av element eller mönster som upprepas regelbundet.

Multimediemärke

Multimediamerkki


Ett multimediemärke består av en kombination av bilder och ljud.

Färgmärke

Ett varumärke som består av endast en färg eller en kombination av färger utan konturer.

Ange de exakta färgtonerna med en allmänt erkänd färgkod (till exempel Pantone). Ansökan ska också ange färgerna i märket (röd, blå osv.) skriftligt och en beskrivning av färgkombinationen där sammansättningen av kombinationen kommer fram på ett i förväg bestämt sätt.

Övriga varumärkestyper

Utöver varumärkestyperna presenterade ovan är det möjligt att ansöka om varumärke för nästan vad som helst som kan presenteras tydligt, exakt och begripligt. Dessutom ska det vara möjligt att kunna presentera märket i varumärkesregistret. Hologrammärke är ett exempel på en sällsynt märkestyp.

Före den 1 maj 2019 krävdes att varumärken ska kunna återges grafiskt men kravet har slopats. Varumärket måste endast återges på ett tydligt, exakt och begripligt sätt.

Märkets färger och svartvita märken

Ett märke får skydd i den form och i den färg som det har återgetts i ansökan. En färgbeskrivning behövs bara för färgmärken.

Från den 1 maj 2019 anses ett svartvitt varumärke inte längre omfatta alla färgvariationer, utan endast den återgivna svartvita formen.

Svartvita varumärken som sökts registrerade före den 1 maj 2019 anses fortfarande omfatta alla färgvariationer av märket.


Utskriftsversion Uppdaterad 14.12.2022