Gå direkt till innehållet
Valikko

Betalning

Du måste betala ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan. Din ansökan får ingen ansökningsdag, det vill säga vi kan inte börja handlägga den, innan du har betalat ansökningsavgiften.

I e-tjänsten betalar du ansökningsavgifterna via din nätbank. Den som betalar avgiften anses vara undertecknare av ansökan. Du får ett mottagningsbevis i det sista skedet i e-tjänsten.

Om du av särskilda skäl får lämna in en ansökningsblankett på papper eller som e-postbilaga, betala din ansökan på förhand till vårt konto och bifoga sedan en kopia av kvittot till din ansökan. Ansökningsavgiften för en sådan ansökan är högre jämfört med en e-anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Vi återbetalar inte ansökningsavgiften

Vi återbetalar inte ansökningsavgiften om din ansökan avslås eller avskrivs, det vill säga om handläggningen av din ansökan inte längre fortsätter hos oss. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återtar din ansökan. Gå till prislistor och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021