Gå direkt till innehållet
Valikko

Licens – rätt att använda ett varumärke

En varumärkesinnehavare kan låta någon annan få rätt att använda sitt varumärke, det vill säga ge en licens. Det innebär att innehavaren fortfarande äger märket, men ett annat företag eller en annan person får rätt att använda märket. Parterna kan komma överens om villkoren och ersättningarna för användningen.

Licensen kan vara exklusiv eller begränsad, och den kan gälla för hela registreringen eller vara begränsad endast till en del av varorna eller tjänsterna. Licensen kan också vara geografiskt begränsad.

Anteckning i varumärkesregistret

Det är bra att anteckna licensen i varumärkesregistret så att den kommer till allmän kännedom. En licens som inte har antecknats i registret gäller inte mot tredje part som i god tro förvärvat rätt till varumärket.

Antingen varumärkesinnehavaren eller licenstagaren kan ansöka om ett antecknande av licensen. Anteckningen kan göras redan i ansökningsskedet eller när som helst under registreringsperioden.

Ange följande uppgifter i din ansökan och lämna in följande dokument:

  • varumärkets registernummer
  • licenstagarens namn, hemort, adress och FO-nummer. Om licenstagaren är en privatperson, ange personbeteckning. Om licenstagaren inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • namn, hemort, adress och FO-nummer för eventuellt ombud. Om ombudet är en privatperson, ange personbeteckning. Om ombudet inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • datum för licensavtalet samt eventuella begränsningar
  • kopia av licensavtalet.

Anmäl licensen till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten för att anmäla licensen.Öppnas i en ny flik

Vi tar ut en avgift för antecknandet av licensen i registret. Om licensavtalet gäller flera registreringar eller om det finns flera licenstagare, tar vi ut en avgift för varje anteckning. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 05.07.2021