Gå direkt till innehållet
Valikko

Pantsätta varumärket

Varumärken är lös egendom och kan sättas i pant som säkerhet för en fordran. Det lönar sig att ansöka om ett antecknande av panträtten hos Patent- och registerstyrelsen, eftersom panträtten binder tredje personer eller borgenärer i god tro först när den har antecknats i varumärkesregistret.

Om varumärket har pantförskrivits, kan varuförteckningen begränsas eller märket avregistreras endast om panthavaren gett ett skriftligt samtycke.

Ett varumärke får utmätas endast om det har blivit pantförskrivet. Antingen varumärkesinnehavaren eller panttagaren kan ansöka om ett antecknande av pantsättningen. Anteckningen kan göras redan i ansökningsskedet eller när som helst under registreringsperioden.

Ange följande uppgifter i din ansökan och lämna in följande dokument:

  • varumärkets registernummer
  • panthavarens namn, adress, hemort och FO-nummer. Om panthavaren är en privatperson, ange personbeteckning. Om panthavaren inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • namn, adress, hemort och FO-nummer för eventuellt ombud. Om ombudet är en privatperson, ange personbeteckning. Om ombudet inte har personbeteckning, ange födelsedatum.
  • kopia av pantsättningsavtalet med uppgift om avtalsdatum.

Anmäl pantsättningen till oss genom att använda vår e-tjänst för registrerade varumärken. För att använda e-tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till tjänsten för att anmäla pantsättningen.Öppnas i en ny flik

Vi tar ut en avgift för antecknandet av pantsättningen. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021