Gå direkt till innehållet
Meny

Förhandsgranskning av varumärken

Vi erbjuder vår expertis till ditt förfogande

Ett alternativ till att självständigt granska varumärken är att ha Patent- och registerstyrelsen (PRS) utföra en avgiftsbelagd förhandsgranskning.

Du får resultaten av förhandsgranskningen inom ett par dagar, senast inom fem arbetsdagar från att vi tagit emot din beställning.

Förhandsgranskningarna och resultaten är sekretessbelagda, och resultaten lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Granskningstyper

Vi utför förhandsgranskningar av olika omfattning beroende på dina behov. Att utföra en omfattande förhandsgranskning är oftast det bästa alternativet eftersom vi då granskar varumärket i lika stor omfattning som under den egentliga registreringsprocessen.

Omfattande förhandsgranskning

Vid den omfattande förhandsgranskningen undersöker vi om ditt varumärke har särskiljningsförmåga för varorna och tjänsterna i fråga samt om det finns eventuella registreringshinder. Som ett resultat av granskningen får du svaret till frågan om märket kan registreras.

Som eventuella hinder som kan komma upp på grund av förväxlingsbarhet granskar vi

  • registrerade nationella varumärken och EU-varumärken
  • ansökningar som är under behandling
  • internationella registreringar där Finland designerats
  • firmor (företagsnamn) som förts in i handelsregistret inom samma verksamhetsområde.

Vi tar också reda på om det finns släktnamn som används i Finland som kan utgöra registreringshinder. Dessutom informerar vi dig om eventuella varumärken som tagits upp eller ansökts att bli upptagna i förteckningen över väl kända varumärken.

Typer av omfattande förhandsgranskning:

  • Omfattande förhandsgranskning av ordmärke (ES)
  • Omfattande förhandsgranskning av figurmärke (EK)
  • Omfattande förhandsgranskning av ord- och figurmärke (ESK)

Inskränkt förhandsgranskning

Vid den inskränkta förhandsgranskningen tar vi enbart reda på om varumärket har särskiljningsförmåga eller om det finns hinder på grund av förväxlingsbarhet. Sådan här inskränkt förhandsgranskning ger inte någon helhetsbild på om ett varumärke kan registreras vid PRS eller inte.

Typer av inskränkt förhandsgranskning:

  • Granskning av särskiljningsförmåga (F): Har ditt varumärke särskiljningsförmåga? Observera att denna granskning inte innehåller granskning av eventuell förväxlingsbarhet. Därför ger granskningen begränsad information om märkets registrerbarhet.
  • Granskning av eventuell förväxlingsbarhet (D): Orsakar ditt varumärke risk för förväxling med tidigare ansökta eller registrerade märken? Observera att denna granskning inte innehåller till exempel granskning av särskiljningsförmåga. Därför ger granskningen begränsad information om märkets registrerbarhet.

Du kan beställa en förhandsgranskning med vår blankett, men det är inte nödvändigt att använda den. Du kan skicka blanketten som e-postbilaga till tmposti@prh.fi.

Gå till blanketter för varumärken.

Skydd för personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i samband med beställningar som gäller våra informationstjänster och förhandsgranskningar grundar sig på 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen. Vi använder personuppgifterna endast för att skicka sök- och granskningsresultaten till beställaren och för fakturering.

Uppgifterna förvaras 5 år.

Vad kostar granskningen?

Priset på en förhandsgranskning varierar enligt granskningstyp och antalet varu- och tjänsteklasser. Till exempel en omfattande förhandsgranskning av ett ordmärke i en klass kostar 170,00 + MOMS 24 % 40,80 = 210,80.

Gå till prislistan.

Hur får jag granskningsresultatet?

Vi skickar resultatet till dig antingen per e-post eller per post enligt din önskan. Granskningsavgiften faktureras i efterhand.

Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021