Gå direkt till innehållet
Meny

Informationstjänst för varumärken

Informationstjänsten innehåller grunduppgifter om nationella varumärkesansökningar som är under behandling och registreringar som är i kraft i Finland samt grunduppgifter om internationella registreringar enligt Madridprotokollet (WIPO) som designerar Finland. Informationstjänsten innehåller också grunduppgifter om invändningar, ändringsansökningar och ansökningar om upphävande eller ogiltigförklaring som avser märkena samt om internationella registreringsansökningar som baserar sig på märkena. Denna information visas i de närmare uppgifterna om respektive märke. Uppgifterna om internationella registreringsansökningar som baserar sig på märkena daterar sig från tiden då ansökan var under behandling. Uppdaterade uppgifter finns i WIPOs databas Madrid Monitor.

I slutet av 2019 omfattade informationstjänsten sammanlagt cirka 189 000 nationella varumärken, varav cirka 67 000 var under behandling eller i kraft. Antalet internationella registreringar var cirka 71 000, varav drygt 33 000 var under behandling eller i kraft.

Dessutom innehåller informationstjänsten uppgifter om en del upphörda registreringar och en del slutbehandlade ansökningar som inte har lett till registrering:

  • Registreringar som upphört att gälla av de registreringar som strukits ur registret efter den 1 januari 1994.
  • Ansökningar som har lämnats in efter den 1 januari 1993 och som har slutbehandlats men som inte har lett till registrering.

Som ombud för ett varumärke i informationstjänsten visas endast sådana ombud som har rätt att företräda innehavaren under varumärkets hela livscykel, det vill säga också efter registreringen. Ombudsuppgifter som gäller endast när ansökan är under behandling visas inte.

Gå till informationstjänst för varumärken.Öppnas i en ny flik

EU-varumärken som EUIPO har registrerat är också i kraft i Finland, men informationstjänsten innehåller inte uppgifter om dem. Du kan söka uppgifter om EU-varumärken på EUIPO:s webbplats.

Gå till EUIPO:s söksida.Öppnas i en ny flik

Obs! Uppgifterna om internationella registreringar i vår informationstjänst är inofficiella. Det internationella registret förs av WIPO. Mer information om internationella registreringar finns i WIPOs databas Madrid Monitor. Det ansökningsnummer (som börjar med W) som visas i samband med internationella registreringar i vår informationstjänst är ett inofficiellt ansökningsnummer som Patent- och registerstyrelsen (PRS) använder.

Gå till WIPOs databas Madrid MonitorÖppnas i en ny flik (på engelska).

Obs! Om du inte hittar ett identiskt märke i sökningen, betyder det inte nödvändigtvis att ditt märke kan registreras. Det kan finnas märken i registret som antingen fonetiskt eller till sin skrivform är så lika att de utgör ett hinder. Om du till exempel studerar ordet Kompass, är det bra att också söka på ordet Compass. Dessutom kan det finnas andra hinder för registrering. Läs mer om kraven för registrering.

Användningsvillkor

Informationstjänsten innehåller endast grunduppgifter, inte alla registeruppgifter. Tjänsten går ut på att endast ge allmän information om varumärkesregistret och kan därför inte anses som en fullständig och officiell informationskälla.

Vi har som mål att hålla uppgifterna så korrekta och uppdaterade som möjligt, men vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel i systemet, tolkning av uppgifterna eller åtgärder som vidtagits utgående från dem.

Sökresultatet visar uppgifter om högst 3000 märken. Om din sökning ger över 3000 resultat, måste du precisera sökvillkoren.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tjänstens innehåll eller att ta tjänsten ur bruk.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021