Gå direkt till innehållet
Valikko

Förteckning över väl kända varumärken

Förteckningen över väl kända varumärken innehåller varumärken som har ansökts till eller redan tagits upp i förteckningen. Sådana väl kända varumärken i Finland som avses i varumärkeslagen antecknas i förteckningen efter ansökan (5 och 13 § i varumärkeslagen).

För att undvika varumärkestvister är det viktigt att också göra sökningar i förteckningen när du utför nyhetsgranskningar och granskningar av förväxlingsbarhet, eftersom även märken som inte finns med i informationstjänsten för varumärken kan tas upp i förteckningen. Dessutom har märkena i förteckningen vanligtvis ett skydd som sträcker sig över varumärkesklassernas gränser.

Sökanvisningar och informationstjänstens innehåll

Informationstjänsten för väl kända varumärken innehåller väl kända varumärken som har ansökts till eller redan tagits upp i förteckningen. Sådana väl kända varumärken i Finland som avses i varumärkeslagen antecknas i förteckningen efter ansökan.

Klicka på "SÖK" för att få fram en lista över alla märken som har tagits upp i eller ansökts till förteckningen. Alternativt kan du söka på märkets ordelement, innehavarens namn eller nummer.

På sökresultatlistan visas nuvarande status för handläggningen av respektive märke. Dessutom visas om märket har en begränsad målgrupp. Klicka på märkets nummer för att få mer information om märket.

De närmare uppgifter som visas om märken i ansökningsskedet kan preciseras under handläggningen. Sådana uppgifter är målgrupp, de varor eller tjänster för vilka märket har blivit känt samt beskrivning av märket eller färgen.

Målgrupp och de varor eller tjänster för vilka märket har blivit känt visas endast om målgruppen är begränsad.

Användningsvillkor

Vi har som mål att hålla uppgifterna i förteckningen så uppdaterade och korrekta som möjligt, men vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel i systemet, tolkning av uppgifterna eller åtgärder som vidtagits utgående från dem.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tjänstens innehåll och att ta tjänsten ur bruk.

Gå till förteckningen över väl kända varumärken. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 03.06.2021