PRS beslut om upphävande och ogiltigförklaring av varumärken

På dessa sidor samlar vi de PRS lagakraftvunna beslut om upphävande och ogiltigförklaring som gäller varumärken.

Du hittar besluten på våra finsk- eller svenskspråkiga sidor enligt det språk som besluten har fattats på. Svenskspråkiga beslut hittar du på dessa sidor efter att de har fattats. Finskspråkiga beslut hittar du på våra finskspråkiga sidor. Gå till de finskspråkiga besluten.

De beslut som har överklagats offentliggörs först efter att beslutet har vunnit laga kraft.

Närmare uppgifter om en enstaka ansökan om upphävande och ogiltigförklaring hittar du i informationstjänsten för varumärken genom att söka varumärket efter dess registernummer. Klicka på ansökningsnumret på resultatsidan för att gå till sidan Uppgifter om varumärket. Under rubriken "Ansökningar, besvär och invändningar angående varumärket" hittar du länken till ansökan om upphävande och ogiltigförklaring.

Gå till informationstjänsten för varumärken.

Om du vill ha det ursprungliga beslutet, kan du beställa det från vår kundtjänst.

Gå till dokumentbeställningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 14.12.2021