Förhandsgranskningar

En förening som skall grundas kan ansöka om förhandsgranskning av sina stadgar eller den registrerade föreningen kan ansöka om förhandsgranskning av sin stadgeändring.

Avgifter

Förhandsgranskningen är avgiftsbelagd,se prislistan.

Giltighet

Förhandsgranskningen är giltig två (2) år från beslutet om förhandsgranskningen.

Behandlingstid

Förhandsgranskningar utförs inom en månad från det att ansökan har kommit till Patent- och registerstyrelsen eller enligt den tidtabell som kunden har ansökt om.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.05.2017