Betydelsen av förhandsgranskning

Den största nyttan av förhandsgranskningen har en förening som tillhör ett förbund som har krävande förbundsmöten och hundratals medlemsföreningar.

Föreningen kan genast tillämpa de förhandsgranskade stadgarna i sin interna verksamhet, om föreningsmötet har godkänt dem i oförändrat skick.

De förhandsgranskade stadgarna bör efter godkännande av föreningsmötet dessutom registreras. För registrering av stadgarna enligt förhandsgranskningen tar vi ut en avgift (se prislista).

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.08.2010