Ansökan om förhandsgranskning

För förhandsgranskning behövs följande:

  • fritt formulerad ansökan
  • de stadgar som ska granskas
  • ansökan undertecknas av grundaren av den förening som ska registreras eller en behörig person på föreningens vägnar
  • kvittot på betalningen av förhandsgranskningsavgiften eller en kopia därav ska bifogas ansökan.

Ansökan kan lämnas in till Patent- och registerstyrelsen (PRS) antingen per post eller direkt till PRS kundtjänst.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.11.2016