När är det dags att utföra en förhandsgranskning?

Stora förbund låter granska ändringar av sina egna eller medlemsföreningars stadgar före stora förbundsmöten. På detta sätt försäkrar sig förbunden om att förbundsmötet behandlar stadgeförslag som föreningsregistret har godkänt.

Förbunden låter också granska sina medlemsföreningars, distriktorganisationers och avdelningars stadgar och försäkrar sig sålunda om att stadgarna inte strider mot varandra och att alla medlemsföreningar följer likadana stadgar enligt en förgranskad modell.

En förening kan också ansöka om en förhandsgranskning om föreningen har en särskilt orsak att på förhand låta granska t.ex. ett sällsynt stadgeförslag eller om föreningen kan registreras som ideell förening.

Föreningsregistret utför förhandsgranskningen om det på grund av föreningens storlek, stadgeändringens betydelse eller en liknande orsak finns behov därtill.

Utskriftsversion
Uppdaterad 13.04.2011