Föreningsregistret förnyades 18 september 2019: FO-nummer och nya tjänster för föreningar

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förnyade föreningsregistrets informationssystem 18 september 2019. Samtidigt fick alla föreningar och religionssamfund ett FO-nummer. Också föreningsregistrets anmälnings- och informationstjänster förnyades.

På den här sidan har vi samlat information om de viktigaste ändringarna:

Alla föreningar fick ett FO-nummer

Företags- och organisationsnumret, det vill säga FO-numret, har ersatt föreningars tidigare registernummer. Vi utfärdade FO-nummer för alla föreningar automatiskt. Om föreningen redan före förnyelsen hade ett FO-nummer, förblev numret oförändrat. I så fall behövde föreningen inte göra något i fråga om FO-numret.

Du kan kontrollera föreningens FO-nummer i föreningsregistrets nya informationstjänst eller i företagssökningen på ytj.fi.

FO-numret är ett nummer som PRS eller Skatteförvaltningen ger till företag och sammanslutningar. Det består av sju siffror, ett bindestreck och ett kontrolltecken och har alltså formen 1234567-8.

Ny e-anmälningstjänst infördes 18 september 2019

Den elektroniska anmälningstjänsten har ersatts med en helt ny tjänst som infördes den 18 september 2019.

Vad kan jag anmäla i e-tjänsten?

Alla ideella föreningar kan lämna in sina anmälningar i e-tjänsten, med undantag av tvåspråkiga föreningar.

Däremot kan varken religionssamfund, handelskamrar eller Centralhandelskammaren lämna in sina anmälningar i e-tjänsten, utan de måste använda pappersblanketter.

Den 1 juli 2019 började PRS registrera förmånstagare i företag och sammanslutningar. I föreningar betraktas föreningens styrelse som förmånstagare.

Du kan använda e-tjänsten för att

  • bilda en förening
  • anmäla uppgifter om namntecknare, styrelseordförande och styrelsemedlemmar
  • anmäla ändringar i föreningens kontaktuppgifter
  • anmäla ändring av föreningens namn eller hemort eller en annan stadgeändring.
Vi rekommenderar att du använder tjänsten med webbläsaren Firefox eller Chrome.

Vad kan jag inte anmäla i e-tjänsten?

Vi fortsätter att utveckla våra e-tjänster. Tillsvidare kan du inte använda den nya e-tjänsten till exempel för att
  • lämna in föreningens nedläggningsanmälan (anmälan om upplösning)
  • svara på en rättelseuppmaning på elektronisk väg
  • utnyttja förhandsgranskade stadgar i din anmälan.

I sådana fall ska du använda de nya pappersblanketterna för din anmälan eller svara på rättelseuppmaningar antingen per e-post eller med en blankett som vi skickar.

Gå till föreningsregistrets nya e-tjänst.

Y-blanketter för pappersanmälningar

Anmälning på papper förnyades i och med att alla föreningar började använda Y-blanketter.

Y-blanketterna används för att på samma gång lämna in anmälningar till PRS handelsregister och Skatteförvaltningens register, och de gäller nu också för föreningar.

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst

Föreningsregistrets nya elektroniska informationstjänst har öppnats och den ersätter både Föreningsnätet och NätYreka. I den nya tjänsten kan du söka grunduppgifter om föreningar och köpa utdrag och stadgar. Vi inför nya gränssnitt för de som behöver föreningsregisteruppgifter i stora mängder.

I vårt utvecklingsarbete har vi beaktat önskemål från våra kunder. Nu är det till exempel möjligt att köpa föreningsregisterutdrag och föreningsstadgar i pdf-format. Funktionerna och informationsinnehållet i tjänsten ökar i framtiden.

Gå till föreningsregistrets nya informationstjänst.

Nya anvisningar på våra webbplatser

Vi har publicerat nya anvisningar för föreningar på de här webbsidorna och på vår andra webbplats ytj.fi. Gå till ytj.fi där du också kan läsa anmälningsanvisningar för föreningar.

Vi har publicerat kundmeddelanden om ändringarna i föreningsregistret regelbundet på den här webbplatsen. Kundmeddelandena har publicerats också på ytj.fi. De publicerade kundmeddelandena finns i vårt meddelandearkiv. Gå till arkivet för kundmeddelanden 2019.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.03.2020