Blanketter för att komplettera eller korrigera anmälan

Föreningar som lämnat in en e-anmälan kan korrigera den på elektronisk väg. Läs mer om korrigering av anmälan på elektronisk väg.

Du kan även använda rättelseblanketten nedan när du kompletterar eller skickar en rättelse till föreningens, religionssamfundets eller dess lokalsamfunds registeranmälan som är under behandling.

Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll alltså inte i personbeteckningar i rättelseblanketten. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland.

Skicka föreningens blanketter och eventuella bilagor till

PRS-Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Skicka religionssamfundets och dess lokalsamfunds blanketter och eventuella bilagor till

Patent- och registerstyrelsen
Registret över religionssamfund
00091 PRH

Öppna blanketten: Rättelseblankett för föreningar, religionssamfund och deras lokalsamfund (pdf).

Öppna blanketten: Personuppgiftsblankett för föreningar, religionssamfund och deras lokalsamfund (pdf).

Utskriftsversion
Uppdaterad 25.10.2021