Blanketter för att komplettera eller korrigera anmälan

Föreningar som lämnat in en e-anmälan kan korrigera den på elektronisk väg. Läs mer om korrigering av anmälan på elektronisk väg.

Du kan även använda rättelseblanketten nedan när du kompletterar eller skickar en rättelse till föreningens eller religionssamfundets registeranmälan som är under behandling.

Ange personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll alltså inte i personbeteckningar i rättelseblanketten. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland.

Skicka blanketterna och eventuella bilagor till

PRS-Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Öppna blanketten: Rättelseblankett för föreningar och religionsamfund (pdf).

Öppna blanketten: Personuppgiftsblankett för föreningar (pdf).

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.02.2021