Blanketter för att komplettera eller rätta anmälan

Använd rättelseblanketten nedan när du kompletterar eller skickar en rättelse till din föreningens eller religionssamfundets registeranmälan som är under behandling. Ange fysiska personers identifieringsuppgifter på personuppgiftsblanketten. Fyll alltså inte personbeteckningar i rättelseblanketten. Du behöver inte längre anmäla hemadressen för dem som är bosatta i Finland.

Om anmälan inte kan registreras som sådan, skickar vi dig en rättelseuppmaning, och du kan sedan komplettera eller rätta din anmälan. I rättelseuppmaningen sätter vi ut en tidfrist som vanligen är en månad. Om du inte följer tidsfristen, förfaller anmälan. Behandlingsavgiften återbetalas inte i sådana fall.

Skicka rättelserna och kompletteringarna till

PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Öppna blanketten: Rättelseblankett för föreningar (pdf).

Öppna blanketten: Personuppgiftsblankett för föreningar (pdf).

Utskriftsversion
Uppdaterad 04.10.2019